ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ !

Гаранционният срок на системата е 24 месеца или 50000 км (което събитие настъпи първо). При използване на инжектор Баракуда гаранционния срок на инжектора се увеличава на 80000 км.

Автомобилната газова система притежава гаранция срещу всякакви дефекти в елементите за посочения гаранционен срок при следните условия:

  1. Гаранцията важи само ако всички настройки, ремонти и подмяна на модули се извършва в сервиза извършил монтажа или оторизираните сервизи посочени в ръководството на системата. Ако нужната операция се извърши от сервиз, който не е извършил монтажа проблемните елементи ще бъдат заменени, но труда трябва да бъде заплатен от клиента-потребител.
  2. Гаранцията е валидна само при представяне на гаранционна карта с попълнени данни и навременно техническо обслужване.
  3. Гаранцията престава да бъде валидна ако са нанесени механични повреди от страна на клиента-потребител, самостоятелно монтиране, настройка, модификации или самостоятелни опити за ремонт, както и загубена гаранционна карта.
  4. Всички компоненти, подменени по на гаранционния срок, се покриват от гаранцията за остатъка от гаранционния срок.
  5. Автомобилът трябва да минава задължително годишен технически преглед на автомобилната газова система, както и техническите обслужвания посочени в това ръководство
  6. Горивните филтри на системата са консумативи, които се заплащат от клиента-потребител и се подменят на всеки 15000 км. в противен случай гаранционният срок не важи.
  7. Наводняване на ECU не се признава за гаранционна повреда.