SIMGAS е система от най-новото поколение газови системи с последователно електронно впръскване на газообразен пропан-бутан или метан. Системата е създадена съгластно най-новите изисквания, а също така и със стандартите за замърсяване на въздуха. Резултатът е, че понижава вредните изгаряния и емисии и е доказано безопасна.

SIMGAS не променя по никакъв начин смесването на въздуха с горивото и не променя работата на двигателя. Тестовете дават представа за отличната работа на автомобила, като на практика се запазва мощността и разхода на автомобила като на бензин. Това се превръща в предпоставка за управление на автомобила с непознато до сега удоволствие когато работи на газ. Разхода на гориво e може би най-главната причина на автомобилите да се поставят газови системи.

ПРИНЦИП НА РАБОТА НА ИНЖЕКЦИОННА СИСТЕМА SIMGAS

Инжекционната система SIMGAS може да се пуска и спира с натискане на необходимият бутон на ключа. При експлоатацията на SIMGAS двигателя се стартира на бензин, а преминаването на газ става в зависимост от температурата на газта. Автомобилът автоматично преминава на газ когато е достигната необходимата температура, програмирана от софтуера. Много важно е винаги да има бензин в резервоара, защото всяко стартиране на двигателя се осъществява на бензин.

Когато от ключа е избран автоматичен режим, при достигане на необходимата температура на газта, се отваря електронен клапан, който пропуска течна газ под налягане от бутилката до редуктора. В редуктора тя преминава от течно в газообразно състояние под налягане благодарение на затоплянето на редуктора от циркулиращата охладителна система на двигателя. В системата е инсталирано устройство за компенсиране на налягането, което позволява разликата между сумата на налягането на изхода на редуктора и МАР /абсолютно колекторно налягане или абсолютното налягане в смукателните колектори/ да бъде постоянна величина въпреки изменящите се състояния на двигателя. По този начин газобразния пропан-бутан или метан се вкарва от електроинжекторите, които са синхронизирани с отварянето на всяка дюза при всяка фаза на засмукване. Това определя дозата газ която се впръсква в двигателя. Количеството газ впръскано във всеки отделен случай е изчислено от ECU, който обработва своевременно инжекторното време от всяка дюза за бензин, след което генерира окончателната информация като я изпраща до електронните инжектори за газ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

След монтажа на системата се извършва настройка на компютър като се подбира оптималния режим за конкретния автомобил. Надяваме се, че инжекционната система SIMGAS ще допадне на автомобилистите с добрите си качества и цена.