Поставянето на газова система на автомобила е инвестиция, която винаги се възвръща. Получавате удоволствие от пътуването и се наслаждавате на икономията. Системата е единствената част от автомобила, която си изплаща инвестицията, продължава да носи икономия и има остатъчна стойност във всеки момент. Предимство също е, че газта е екологично гориво и използването му е в унисон с тенденциите за намаляване на вредните емисии във въздуха от изгорелите газове, отделящи се от автомобилите.