ЗА КОНТАКТИ:
България
гр.Карлово  п. к. 4300

Пловдивско шосе 1

Индустриална зона
e-mail: office@stargas-bg.com
webpage: http://www.stargas-bg.com
тел. +359 335 99 885      
моб. телефон: +359 898 721 211

Фирмен сервиз – 0896 600 042

Фирмен магазин: 0899 173 975