MAП сензора измерва налягането на газта в системата и вакуума в всмукателния колектор. Въз основа на тези стойности ECU прави корекции и изчислява времената за впръскване на газта.