Редуктора има вграден филтър и газов клапан.

Работното налягане е регулирано от завода производител.

СЕРТИФИКАТ: R 110 – ISO 15500