Редуцир вентил е с регулиращо налягане от 0 до 0,2 Мра (2 bar). Предназначен е за употреба в открити пространства. Забранено е използването му в затворени помещения.