Температурен датчик

Температурният датчик измерва температурата на газта в системата. Монтира се на изпарителя.  Стандартния датчик на системата е 4.7 kOhm  NTC.