• Simgas Plus е съвременен микропроцесорен контролер с 24 изводна букса предназначен за двигатели с 4 цилиндра, съчетаващ в себе си водещи технологии. Процесор, управляващ автокалибрация, автонастройка и система за постоянен мориторинг и корекция, се намира в неголям корпус от полиамид с добавен стъклопласт с размери 122 х 33 х 130 мм. Този материал има аналогични свойства както и алуминиевия корпус. Компактен и лек контролера може да се постави във всеки автомобил.Стандартната версия Simgas plus включва в себе си водещи характеристики и функции на безопасност, гарантиращи високо качество и производителност. 
  • Автодиагностика, отстраняване грешки и неизправности
  • Автоматична калибрация
  • Независими 2D карти на бензин и газ
  • Пълна защита от късо съединение и претоварване
  • Корпус от композитен материал

  Контролер LPG/CNG до 4 цил.