Газова инжекционна система Stargas е от последно поколение системи за последователно впръскване на газ в газова фаза. Системата е създадена като са използвани модерни компоненти и софтуера за настройка е гъвкав и с всички необходими функции. Това позволява много точна калибрация на сместа във всички режими на работа, което е предпоставка за безпроблемна работа на системата.

Системата покрива последните международни стандарти UN ECE R67-01, R10-03 и директивите за замърсяване на въздуха до EURO6.