Този тип система е за трансформацията на превозни средства с двигатели, одобрени до евро 2. LPG в течно състояние се поставя в резервоара и от тук, чрез мулти-клапан, по тръбопровод за високо налягане достига редуктор-изпарител чрез електромагнитен вентил.   В редуктора течния пропан-бутан намалява своето налягане и преминава в газообразно състояние чрез използване на топлината, необходима за промяна на водата за охлаждане на двигателя.   LPG в газообразно състояние след това достига миксер, който има функция за определяне на газовия поток пропорционално.